Crumschter Kerb

Crumschter Kerb - Kerweborsch vun de de TornhallKerb 2009

Kerwevadder: Christoph Hebermehl
Kerwemodder: /
Kerwemädcher: Maren Ettner, Lisa Schmitt, Franziska Schuhmann, Jennifer Trollst
Kerwewatz: Timo Hölzel
Wirt: N. Zusch und Theo Detampel
Band: Sounds

 
pleasemail@ultr4l33t.biz